2011.05b – TV via Internett . . .

Etter flere runder med irritasjoner der PVR-opptakeren ikke har gjort jobben sin, har vi nå bestilt en tilpasset stasjonær PC som skal stå tilkoblet TV’en – slik at vi kan se de aktuelle TV-sendingene når det måtte passe oss i ettertid. Jeg sikter her til en «Dell Inspiron Zino HD 410» med Blu-ray-ROM-stasjon. Den kan …

Continue reading ‘2011.05b – TV via Internett . . .’ »

Share