2011.03 – Ny blogg – ting i tiden

Hallo! På denne bloggen har vi for det meste skrevet om hendelser i tilknytning til familie og venner, lite om samfunnsspørsmål ellers. – Dette vil vi rette på nå – dvs vi begynner på en ny blogg som tenkes å gi rom for aktuelle hendelser rundt oss – nært eller fjernt! Samfunnsbloggen har fått navnet: …

Continue reading ‘2011.03 – Ny blogg – ting i tiden’ »

Share

2011.01 – Saken ‘alle’ kommenterer…

Januar 2011 har vært sterkt preget av de papirløses sak, og i fronten har Maria Amelie stått. Maria og de ‘papirløse’ har vakt stor sympati i det norske folk. Etter kort tid har bl.a. ei side på Facebook samlet over 91.000 tilhengere og ei underskriftsliste i regi av Amnesty International vel 28.000 underskrifter.   Alt dette pluss …

Continue reading ‘2011.01 – Saken ‘alle’ kommenterer…’ »

Share

2009.12 – Kattepine . . .

På ht.no kan man 1.juledag  lese om Salangen-ordfører Ivar B. Prestbakmo sin beskrivelse  av en politikerkollega’s søknad om offentlig støtte til kattepass. Etter at det for kort tid siden ble offentlig kjent at  fylkespolitiker Synnøve Søndergaard søker om støtte til dekning av utgifter til pass av katten hennes mens hun selv er på fylkestingsmøter, har …

Continue reading ‘2009.12 – Kattepine . . .’ »

Share