2011.05b – TV via Internett . . .

Etter flere runder med irritasjoner der PVR-opptakeren ikke har gjort jobben sin, har vi nå bestilt en tilpasset stasjonær PC som skal stå tilkoblet TV’en – slik at vi kan se de aktuelle TV-sendingene når det måtte passe oss i ettertid.
Jeg sikter her til en “Dell Inspiron Zino HD 410” med Blu-ray-ROM-stasjon. Den kan  følgelig også ‘ta seg av ‘Blu-ray’-filmer.

Dell Inspiron zino HD

Leave a Reply